Oferta dla naszych partnerów

Polska, jako członek UE, zobowiązana jest przenieść regulacje Dyrektywy 2001/77/EC do swojego systemu prawa. Sejm i Rząd RP przyjęły szereg dokumentów istotnych dla wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Są to m.in.: Ustawa „Prawo Energetyczne”, „Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku” , „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, oraz szereg rozporządzeń, w których zakłada się zwiększenie udziału tego rodzaju energii do 7,5% ogółu produkowanej energii w Polsce w 2010 roku i do 20% w 2020 roku.

Działalność naszej firmy wpisuje się w tę politykę dochodzenia do wyznaczonych celów w ramach wykorzystania OZE w ogólnym bilansie energetycznym kraju. W związku z tym przedstawiamy naszą ofertę dla potencjalnych partnerów biznesowych.