Oferta dla Energetyki Zawodowej

Firma Kamil Górniak – Departament Obrotu Biomasą w swojej działalności koncentruje się głównie na współpracy z energetyką zawodową. Zdobyte doświadczenie w dotychczasowej działalności pozwala zapewnić stabilne i spełniające wszystkie wymogi jakościowe dostawy dla naszych partnerów biznesowych.
Jesteśmy w stanie, pod konkretne zamówienia, dostosować ilość i rodzaj pozyskiwanej biomasy pod konkretnego odbiorcę.

W związku z powyższym możemy zagwarantować, że wspomagani przez firmy współpracujące jesteśmy w stanie zapewnić odbiorcy:

  • niezbędną ilość i jakość odpowiedniej biomasy „na placu” w zakontraktowanych dostawach wieloletnich,
  • prowadzenie plantacji roślin energetycznych na potrzeby kotła według warunków zawartych w kontrakcie,
  • zarządzanie, nadzór i monitoring upraw roślin energetycznych wskazanych lub zalecanych przez kontraktującego.