Oferta dla gmin

Szanowni Państwo!

Nasza firma „Kamil Górniak – Depatrament Obrotu Biomasą” zajmuje się głównie pozyskiwaniem i przetwórstwem biomasy na potrzeby energetyczne. Działamy w dwóch obszarach:

 1. pozyskiwanie biomasy pochodzenia leśnego i pochodzącej z działań pielęgnacyjnych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 2. pozyskiwanie biomasy pochodzenia rolniczego z plantacji roślin energetycznych (głównie wierzby energetycznej).

 

Naszymi głównymi odbiorcami biomasy w postaci zrębek drzewnych jest energetyka zawodowa. Na dzień dzisiejszy prowadzimy również zaawansowane rozmowy na temat jej dostaw do lokalnych elektrociepłowni i ciepłowni, które zamierzają przystosować swoje kotły do spalania biomasy, aby sprostać wymogom krajowym i unijnym w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
Nasza oferta dotyczy bezpośrednio działań w ramach tych dwóch obszarów:

 1. Proponujemy kompleksowe usługi związane z wycinką drzew tak przy drogach gminnych, jak i w innych miejscach, w których gminy planują takie przedsięwzięcia. Jednocześnie zapewniamy odbiór biomasy w postaci zrębek drzewnych w każdej ilości.
 2. Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na biomasę w postaci zrębek wierzby energetycznej, na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zabezpieczyć zbyt każdej ilości wyprodukowanej biomasy pochodzącej z plantacjach roślin energetycznych. Poprzez gwarancję zbytu pragniemy naszą ofertą zachęcić potencjalnych producentów rolnych do rozpoczęcia tego typu, niezwykle opłacalnej produkcji roślinnej. W ramach tych działań proponujemy:
  1. Kontrakty wieloletnie (od 3 do 20 lat) na zakup biomasy od rolników indywidualnych (w postaci zrębek lub też całych ściętych witek wierzby energetycznej) z gwarantowaną ceną minimalną.
  2. Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu plantacji wierzby energetycznej w postaci:
   1. sprzedaży sadzonki,
   2. kredytowania sadzonki w ramach kontraktu,
   3. pomocy w pozyskiwaniu środków, które pozwalają zminimalizować koszty zakładania plantacji do niezbędnego minimum,
   4. doradztwa w prowadzeniu plantacji,
   5. zabezpieczania obsługi agrotechnicznej zakontraktowanych areałów (powyżej 5 h),
   6. dofinansowywanie plantacji w ciągu całego zakontraktowanego okresu poprzez dopłaty bezpośrednie finansowane przez firmę w wysokości 200zł do hektara.
  3. Zakładanie grup producenckich plantatorów roślin energetycznych na terenie Polski.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i umożliwi nam współpracę w tych obszarach, które mogą przynieść wymierne korzyści dla gminy i jej mieszkańców.