Oferta dla rolników

Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę naszej firmy na zakup produkowanej przez rolników biomasy pochodzącej z plantacji wieloletnich roślin energetycznych, a w szczególności różnych szczepów wierzby energetycznej.

Firma “Kamil Górniak – Depatrament Obrotu Biomasą” zajmuje się pozyskiwaniem i przetwórstwem biomasy. Naszymi głównymi odbiorcami biomasy w postaci zrębek drzewnych jest głównie energetyka zawodowa.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na biomasę w postaci zrębek wierzby energetycznej, na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zabezpieczyć zbyt każdej ilości wyprodukowanej biomasy pochodzącej z plantacjach roślin energetycznych na terenie całego kraju. Ze względu na już realizowane i zawierane na bieżąco kontrakty na dostawę tego produktu z poważnymi partnerami na rynku lokalnym i ogólnopolskim, pragniemy naszą ofertą zachęcić producentów rolnych do rozpoczęcia tego typu produkcji roślinnej.

W ostatnich latach temat plantacji roślin energetycznych pojawiał się dosyć często, jednak oddźwięk na zachęty propagatorów tego typu produkcji nie był zbyt duży. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że głównym problemem był brak zabezpieczenia zbytu tego produktu. Nasza oferta daje zapewnienie zbytu i wieloletniej kontraktacji.

Oferta Firmy Kamil Górniak – Depatrament Obrotu Biomasą opiera się na 3 głównych filarach:

 1. Kontrakty wieloletnie (od 3 do 20 lat) na zakup biomasy od rolników indywidualnych (w postaci zrębek lub też całych ściętych witek wierzby energetycznej) z gwarantowaną ceną minimalną.
 2. Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu plantacji wierzby energetycznej w postaci:
  1. sprzedaży sadzonki,
  2. kredytowania sadzonki w ramach kontraktu,
  3. pomocy w pozyskiwaniu środków, które pozwalają zminimalizować koszty zakładania plantacji do niezbędnego minimum,
  4. doradztwa w prowadzeniu plantacji,
  5. zabezpieczania obsługi agrotechnicznej zakontraktowanych areałów (powyżej 5 h),
  6. dofinansowywanie plantacji w ciągu całego zakontraktowanego okresu poprzez dopłaty bezpośrednie finansowane przez firmę w wysokości 200zł do hektara.
 3. Zakładanie grup producenckich plantatorów roślin energetycznych na terenie Polski.

 
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i da szansę na uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu w Państwa gospodarstwach domowych.