Biomasa

Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną.

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:

 1. drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe
 2. odchody zwierząt (np: kał)
 3. osady ściekowe
 4. słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej
 5. wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych
 6. odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny
 7. oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

 

W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące:

 • wierzba wiciowa (Salix viminalis)
 • ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska (Sida hermaphrodita)
 • topinambur czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)
 • róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa (Rosa multiflora)
 • rdest sachaliński (Polygonum sachalinense)
 • trawy wieloletnie, jak np.:
  • miskant:
   • miskant olbrzymi czyli trawa słoniowa (Miscanthus sinensis gigantea)
   • miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus)
  • spartina preriowa (Spartina pectinata)
  • palczatka Gerarda (Andropogon gerardi)
  • proso rózgowe (Panicum virgatum).