Energia geotermalna

Pozyskiwanie energii z ciepła Ziemi rozwija się dopiero od niedawna. W UE jest ich sporo, a w planach są nowe inwestycje. Wyróżniamy dwa podstawowe systemy:

  1. Wykorzystujące ciepło wód geotermalnych – ciepło wód geotermalnych wykorzystuje się pozyskując wody podziemne o wysokiej temperaturze (40-200°C).
  2. Pompy ciepła wykorzystujące ciepło ziemi – pompy cieplne pobierają ciepło z gleby, jeziora lub odwiertu studziennego i są szczególnie polecane przy małym budownictwie. Co ciekawe, mogą też działać jako klimatyzacja po zmianie kierunku obiegu. Niestety są to przedsięwzięcia kosztowne, które zwracają się dopiero po 10-30 latach.