Energia wiatrowa

Energię z wiatru pozyskuje się za pomocą elektrowni wiatrowych, generatorów wiatrowych oraz wykorzystania pływów, prądów i fal morskich.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na negatywne tendencje. Poza minusami elektrowni wiatrowych – trudnościami z podłączeniem ich do sieci energetycznej na początku, następnie hałasem, problemami z przewidywalnością wiatru jest jeszcze jeden glos przeciw. Najnowsze dane ekonomiczne donoszą bowiem, iż koszty uzyskania energii tą droga są dużo większe niż przy wykorzystaniu innych źródeł odnawialnych lub tradycyjnych. Jedynie dzięki dotacjom rządowym i obniżkami podatku z produkcji energii elektrycznej ta forma jej produkcji ma szanse przetrwać.